Nog geen reacties

Tot 1 juni geen vieringen

Wegens het coronavirus zijn er tot 1 juni 2020 geen vieringen in De Papegaai. De kerk is open voor gebed op woensdag, donderdag en vrijdag van 13:30 – 15:30 uur. Op zaterdag is de kerk open van 10:00 – 16:00 uur; er is dan gelegenheid tot aanbidding van het H. Sacrament.

Dit betekent dat ook alle vieringen in de Goede Week, met Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren komen te vervallen.

Op zon­dag kunt u om 10:00 uur kijken naar de Eucha­ris­tieviering op de tele­vi­sie via NPO 2. Vanuit Hilversum wor­den elke weekdag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09:00 uur en 19:00 uur; op zater­dag om 09:30 uur en zon­dag om 10:00 uur.

Voor informatie over uitvaarten en kerkelijke huwelijken, zie dit persbericht van 26 maart op de site van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

 

Persbericht van de Nederlandse Bisschoppen, 23 maart 2020

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

 

Gebed
De bisschoppen vragen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Reacties zijn gesloten.