Nog geen reacties

Lezingen Latijnse liturgie

Onze drie voorjaarslezingen op de vrijdagavond gaan dit jaar over de Latijnse liturgie in de eucharistie zoals we die elke zondag vieren in de Mis van 10:30 uur in de St. Jozefkerk. De data zijn 23 februari, 8 maart en 22 maart.

Locatie: pastorie van de kerk, Nieuwezijds Voorburgwal 293. Aanvang 20:00 uur. Toegang gratis.

Op 23 februari spreekt Sanja van Wieringen; zij is groot liefhebster van deze Latijnse polyfone muziek, en wil ons praktisch inleiden met een Latijns gezang. We zullen kijken naar de gregoriaanse gezangen die gezongen worden in de veertigdagentijd. Zo zullen we ingaan op mis XVII die op zondagen in deze periode gezongen wordt. En kijken naar de tekst van de hymne ‘Audi benigne conditor’. Ook zullen een aantal antifonen en misgezangen langskomen die op de tweede zondag (25 februari 2024) worden gezongen. We onderzoeken wat die ons vertellen en hoe die ons kunnen helpen God of het goddelijke te zoeken.

Op 8 maart spreekt Tijmen van Tol, componist en dirigent. Hij zingt elke tweede/derde zondag in de mis.

Op 22 maart is het de beurt aan Henk van de Kerkhoff, dirigent van de schola Psittacus, die eens per maand zingt in de Latijnse liturgie van de St Jozefkerk. We richten onze blik op de ontwikkeling van de monodie in de liturgie door de eeuwen. We kijken terug met geluidsfragmenten naar verschillende stadia van die ontwikkeling van de zang: van de Romeinse liturgie in de 7e eeuw tot en met de laatste mutaties als gevolg van het Tweede  Vaticaanse Concilie. Hoe klonk het lang geleden (voor zover we dat weten) en hoe klinkt het nu?

“Het gregoriaans” is een misleidende term. De gezangen zoals we die heden ten dage te horen krijgen, als genoteerd in de liturgische gezangenboeken van Solesmes, zijn gebaseerd op de noord-Franse traditie. De historie kent vele andere verschijningsvormen zoals de Ambrosiaanse traditie uit Milaan, de Mozarabische traditie van het Iberische schiereiland en de Sarum Chant van Salisbury. Hoe (anders) klonken die (ook weer voor zover we het weten)?

De aanpassingen van de liturgie die zijn ingevoerd als gevolg van het Concilie zijn, naast vele andere doelen, ook de (zoveelste) poging van Rome om de uniformiteit van de liturgie te waarborgen. Wat betekent dit voor het gregoriaans in de misviering en voor de gezangen van het getijdengebed?

 

Reacties zijn gesloten.