De Nicolaasbasiliek en de Petrus en Pauluskerk (De Papegaai) hebben samen één parochiebestuur. Voorzitter is pastoor Eric Fennis. Pater Aad van Ruiten sss is ten behoeve van De Papegaai aanwezig bij het bestuursoverleg.

Parochiebestuur

Eric Fennis, pastoor – voorzitter
Pieter Klein Beernink – public relations
Ronald Gouwerok – sponsoring en subsidies
Hans Mensink – gebouwen
Wilmer Smeenk – penningmeester
Jonas van Tol – muziek De Papegaai
Isabella Wijnberg – juridische zaken