De Nicolaasbasiliek en de Petrus en Pauluskerk (De Papegaai) hebben samen één parochiebestuur. Voorzitter is pastoor Eric Fennis. Pater Aad van Ruiten sss is ten behoeve van De Papegaai aanwezig bij het bestuursoverleg.

Parochiebestuur

Eric Fennis, pastoor – voorzitter
Ronald Gouwerok – sponsoring en subsidies
Hans Mensink – gebouwen
Marijke Reijnders – bestuurssecretaris, personeel
Jonas van Tol – muziek De Papegaai
Isabella Wijnberg – juridische zaken
Dick Wijte – penningmeester