voorgevel papegaai

De voorgevel van de Papegaai aan de Kalverstraat

Waarom heeft de kerk zo’n rare naam?

Het is in ons land lange tijd verboden geweest om het Katholieke geloof openlijk te belijden. Daarom ontstonden er schuilkerken. Vaak op een zolder of in een binnentuin. Ons’ Lieve Heer op Solder is daar een voorbeeld van.
De Papegaai ontstond in de 17e eeuw in een binnentuin, achter een huis van (waarschijnlijk) een vogelhandelaar. Zo is de naam ‘De Papegaai” ontstaan en zo heet de kerk nog steeds in de volksmond.

Aan wie is de kerk gewijd?

Iedereen kent de kerk als “de Papegaai”. Daardoor is hij minder bekend onder zijn officiële naam, de Petrus en Pauluskerk. Dat is zo sinds 1911, toen een nabijgelegen schuilkerk, ‘De franse Kerk, werd gesloten. De Papegaai nam toen functie én de patroonheiligen over.
Voor 1911 was de kerk toegewijd aan St. Jozef. Daarom is er voor deze heilige ook een prominente plaats weggelegd in de kerk. Er staat een mooi beeld van hem in de kerk, er is een zijkapel met een Jozefaltaar en in de gevel aan de Kalverstraat staat zijn beeld.

Waarom is de mis in het Latijn?

Het Latijn is de taal van de kerk. Wij maken deel uit van de katholieke kerk die een wereldkerk is en we voelen ons verbonden met onze broeders en zusters overal ter wereld. Het Latijn is een taal die eeuwigheidswaarde heeft; het is niet onderhevig aan modeverschijnselen en vertalingen die minstens eenmaal per generatie worden gemoderniseerd. Bovendien is de perfecte liturgische muziek in het Latijn geschreven: het gregoriaans.

Wordt bij jullie de ‘oude mis’ opgedragen?

Nee. Wij vieren de mis volgens de ‘novus ordo missae’, zoals mogelijk is geworden na het Tweede Vaticaans concilie. Maar we doen dat wél in het Latijn, en daardoor onstaat soms de misvatting dat wij de ‘oude mis’ volgen.
Bij de ‘oude mis’, officieel de mis volgens de Tridentijnse ritus, ligt het accent op het offerkarakter van de mis. Een uiterlijke verschijningsvorm daarvan is dat de priester ‘met zijn rug naar het volk staat’, maar een betere omschrijving is, dat priester én gelovigen allen gericht zijn op het offer van Christus.

Waar is dat voortdurend staan / zitten / knielen goed voor?

Dat lijkt volstrekt willekeurig, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Het gaat om eerbied, voor God en voor elkaar.
* Wanneer gaan we staan?
Net zoals je bij kennismaking met iemand opstaat om hem een hand te geven, zo staan we ook op als we elkaar iets geven (bijvoorbeeld de vredeswens) of als de priester ons iets geeft (bijvoorbeeld de zegen).
* Wanneer gaan we knielen?
Knielen doen we als we ons rechtstreeks wenden tot God. Dus bij de meeste gebeden en (dus ook) bij het Eucharistisch gebed. Dat is de kern van de Eucharistie: het offer van brood en wijn waarin Christus tegenwoordig is.