Lourdesraam in de Papegaai

Lourdesraam in De Papegaai

In De Papegaai zetelt de stichting “Geestelijke Bedevaart Lourdes”. Die maakt het voor zieken en invaliden mogelijk om naar Lourdes te reizen. De instelling werd in 1885 opgericht, toen een bedevaart voor slechts weinigen mogelijk was.

Daarnaast zijn er in de kerk flessen verkrijgbaar met water uit de bron bij de grot in Lourdes, het zogenaamde Lourdeswater.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Papegaai.