Volgens de nieuwe wet op de privacy heeft een parochiaan het recht te weten welke gegevens van hem of haar bij de parochie bekend zijn en wat er mee gebeurt. In dit document leest u er meer over.