Om onze kerk zo mooi te houden en om deze speciale plek in de binnenstad te behouden is geld nodig. Velen beseffen dat en steunen onze kerk.
Wilt ook u De Papegaai steunen? Dat kan door een gift over te maken op bankrekening NL78 INGB 0002 1083 66 t.n.v. Parochie H. Nicolaas o.v.v. H. Jozefkerk. Vermeld alstublieft wat de bestemming van de gift moet zijn.
Wij danken u hartelijk!

ANBI

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De RK Parochie van de H. Nicolaas heeft zo’n status. Wettelijke informatie hierover vindt u hier.

Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen.

Als u ons werk wilt steunen met een periodieke gift, dan kunt u hieronder een formulier downloaden. Als u klikt op “ANBI-formulier”, verschijnt het document in een nieuw tabblad vanaf hier kunt u het printen en invullen.

ANBI-formulier

Het formulier bestaat uit twee delen: één voor de schenker en één voor de ontvanger. De schenker moet beide formulieren ingevuld en ondertekend opsturen aan RK Parochie van de H. Nicolaas, Prins Hendrikkade 73, 1012 AD Amsterdam. De administrateur vult het formulier verder in (transactienummer en fiscaal nummer) en stuurt het ondertekend naar u terug.

Voor meer informatie kunt u mailen naar administratie@nicolaas-parochie.nl. Bellen kan ook: 020 330 78 12.