Adres: Kalverstraat 58, 1012 PG Amsterdam

Zondag
10:30 uur Latijns/Nederlandse Hoogmis
12:30 uur Latijns/Engelse Hoogmis

Tot 1 juli mogen maximaal 30 bezoekers de Mis bijwonen. Voor de vieringen op zondag moet u zich daarom tijdig aanmelden bij pater Aad van Ruiten:  06 42 16 15 83 of sss.aadvanruiten@gmail.com

Maandag t/m vrijdag
10:30 uur H. Mis

Zaterdag
10:30 uur H. Mis; aansluitend Eucharistische aanbidding

Eerste vrijdag van de maand
10:30 uur Latijnse Hoogmis; aansluitend Eucharistische aanbidding

Openingstijden

maandag t/m zaterdag
10:00 – 16:00 uur

zondag
9:45 – 13:30 uur

Biechtgelegenheid

Maandag t/m zaterdag voor en na de Mis van 10:30 uur.
Op zaterdag ook van 15:00 tot 16:00 uur.
Voor een afspraak kunt u bellen naar de pastorie: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Tel. 020 623 18 89.
U kunt ook in de kerk de kerkwacht aanspreken.