Wat is de biecht? Simpel gezegd: een gelegenheid om een verbroken of beschadigde relatie met God te herstellen. In het dagelijks leven kun je dingen doen waarvan je oprecht spijt hebt. Spijt jegens de ander. Of spijt jegens God. Dit sacrament biedt de gelegenheid om dat uit te spreken (boete). En om daarvoor vergeving te ontvangen zodat de relatie wordt hersteld (verzoening).

De achtergrond van dit sacrament is terug te vinden in de Bijbel, en wel in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 20, vers 19-23: “Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’ Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven.'”

Tijden
In de HH. Petrus en Pauluskerk (De Papegaai) is er op weekdagen voor en na de Mis van 10:30 uur biechtgelegenheid. Op donderdag, vrijdag en zaterdag ook van 15:00 tot 16:00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen naar de pastorie, of in de kerk de aanwezige kerkwacht aanspreken.
De pastorie is per telefoon en voor bezoek bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Tel. 020 623 18 89.


Paus Franciscus biecht in de St. Pieter