Engelstalige Hoogmis

Om de vaste Papegaai-bezoekers die van oorsprong Engelstalig zijn, maar ook het groeiend aantal (katholieke) toeristen tegemoet te komen is op zondag de Hoogmis van 12:15 uur nu deels in het Engels. Het betreft de gebeden, de lezingen, de preek en het eucharistisch gebed. De Latijnse gezangen blijven gehandhaafd.

Lees verder

Steek een lichtje aan in de digitale kapel

Soms wil je voor iemand in een kerk of een kapel een lichtje branden, maar er is geen kerk of kapel in de buurt. Daarom is er op deze website van de Nicolaasparochie een digitale kapel waar je een digitaal lichtje kunt aansteken. Je kunt er een echt gebed bij plaatsen....

Lees verder

Biechten in De Papegaai

Achter in De Papegaai is een ruimte ingericht voor gesprek en voor het sacrament van boete en verzoening. Door het jaar is er elke zaterdagmiddag en rond de eucharistievieringen biechtgelegenheid.

Lees verder

Vriendenkring “Kwartier voor God”

Onze kerk wordt door veel mensen bezocht. Als het niet is om een Mis bij te wonen, dan toch voor “een kwartier voor God”: binnenstappen voor een moment van stilte, gebed of het opsteken van een kaarsje. Dat is de bestemming van deze kerk: een plek bieden voor iedereen. Voor...

Lees verder

Aanbidding op zaterdag

Elke zaterdagmorgen is er na de Mis van 10:30 uur eucharistische aanbidding tot 11:30 uur. Een mooie voorbereiding op de zondag. Ook is er elke eerste vrijdag van de maand na de gezongen Mis van 10:30 uur aanbidding van het Allerheiligste.

Lees verder

Pater Aad van Ruiten 25 jaar priester

Aad van Ruiten sss, pater sacramentijn en parochie-vicaris van De Papegaai, vierde op 26 februari dat hij 25 jaar geleden priester is gewijd. Die wijding had plaats in de Begijnhofkapel. Het zilveren jubileum begon met een Eucharistieviering in de H. Marcuskerk in Nieuw-West en werd voortgezet in een belendende zaal...

Lees verder